Praktikë pranë Bashkisë Rrogozhinë

Praktikë pranë Bashkisë Rrogozhinë

Bashkia Rrogozhinë kërkon (9) praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Ekonomike;

(1) Juridik;

(2) Shkenca Inxhinierike;

(2) Shkenca Kompjuterike;

(2) Shkenca Sociale.

Praktikë pranë Bashkisë Roskovec

Praktikë pranë Bashkisë Roskovec

Bashkia Roskovec kërkon (27) praktikantë me profile studimi:

(9) Juridik;

(4) Financë;

(1) Agronom;

(1) Veterinari;

(7) Ekonomik;

(1) Inxhinieri Elektrike;

(2) Inxhinieri Ndërtimi;

(2) Inxhinieri Hidroteknike.