Praktikë pranë Albpetrol

Praktikë pranë Albpetrol

Albpetrol kërkon 20 praktikantë sipas ndarjes:

Dega Tiranë kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(1) Teknologji Informacioni;

(1)  Juridik;

(1)  Ekonomik/Financë.

Dega Kuçovë kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(1)  Teknologji Informacioni;

(1)  Juridik;

(1)  Ekonomik/Financë;

(1)  Inxhinieri Mjedisi/Nafte.

Dega Cakran kërkon 5 praktikantë me profile studimi:

(2)  Teknologji Informacioni;

(1)  Juridik;

(1) Ekonomik/Financë;

(1)  Inxhinieri Mjedisi/Nafte.

Dega Patos kërkon 5 praktikantë me profile studimi:

(2)  Teknologji Informacioni;

(1) Juridik;

(1)  Ekonomik/Financë;

(1)  Inxhinieri Mjedisi/Nafte.

Dega Gorisht kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(1)  Teknologji Informacioni;

(1)  Ekonomik/Financë;

(1)  Inxhinieri Mjedisi/Nafte.

Praktikë pranë Credins

Praktikë pranë Credins

Credins kërkon gjithsej 43 praktikantë sipas ndarjes:

Drejtoria Qendrore kërkon 13 praktikantë me profile studimi:

(6) Teknologji Informacioni;

(3) Juridik;

(4) Ekonomik.

Degët Tiranë kërkojnë 22 praktikantë me profike studimi:

(11) Ekonomik – Sportelist-Arkëtar;

(11) Ekonomik – Analist Kredie;

Dega Durrës kërkon 1 praktikant me profil studimi:

 • Ekonomik – Analist Kredie Agro.

Dega Korçë kërkon 1 praktikant me profil studimi:

 • Ekonomik – Analist Kredie Agro.

Dega Pogradec kërkon 1 praktikant me profil studimi:

(1) Ekonomik – Analist Kredie Agro.

Dega Shkodër kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • Ekonomik – Sportelist – Arkëtar dhe Analist Kredie.

Dega Vlorë kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

(2) Ekonomik – Sportelist – Arkëtar .

Dega Fier kërkon 1 praktikant me profil studimi:

 • Ekonomik – Sportelist – Arkëtar .
Praktikë pranë Shoqatës së Siguruesve

Praktikë pranë Shoqatës së Siguruesve

Shoqata e Siguruesve kërkon gjithsej 24 praktikantë me profile studimi:

(17) Ekonomik;

(7) Drejtësi.

*10 nga këta praktikantë, do të kryejnë praktikën pranë “Sigal”

Praktikë pranë Kredo.al

Praktikë pranë Kredo.al

Kredo.al kërkon gjithsej (7) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Shoqërore;

(1) Juridik;

(4) Ekonomik;

(1) Ekonomik/Financë.

Praktikë pranë ALPHA BANK

Praktikë pranë ALPHA BANK

Alpha Bank kërkon gjithsej 25 praktikantë sipas ndarjes:

 • Tiranë, Departamenti i Përputhshmërisë kërkon (2) praktikantë me profile studimi: Drejtësi.
 • Tiranë, Departamenti i Huave me Probleme me Pakicë kërkon (1) praktikant me profil studimi:

Ekonomi.

 • Tiranë, Departamenti i Administrimit të Kredive kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

Ekonomi.

 • Tiranë, Departamenti i Shërbimeve Ligjore kërkon (1) praktikant me profil studimi: Drejtësi.
 • Tiranë, Divizioni i Kontrollit të Brendshëm kërkon (1) praktikant me profil studimi: Financë/Teknologji Informacioni/Audit.
 • Tiranë, Seksioni i Marketingut kërkon (1) praktikant me profil studimi: Marketing/Gazetari.
 • Tiranë, Seksioni i Operacioneve me Kartat kërkon (1) praktikant me profil studimi: Ekonomi.
 • Tiranë, Seksioni i Rrjeteve Alternative kërkon (1) praktikant me profil studimi: Informatikë Ekonomike ose profil i ngjashëm.
 • Degët e rrjetit në Tiranë kërkojnë (11) praktikantë me profile studimi:

Ekonomi.

 • Dega Durrës kërkon (1) praktikant me profil studimi:

Ekonomi.

 • Dega Fier kërkon (1) praktikant me profil studimi:

Ekonomi.

 • Dega Vlorë kërkon (1) praktikant me profil studimi:

Ekonomi.

 • Dega Elbasan kërkon (1) praktikant me profil studimi:

Ekonomi.